Od której klasy był język rosyjski?
Od której klasy był język rosyjski?

Język rosyjski był wprowadzony do programu nauczania szkół podstawowych w Polsce od klasy siódmej w roku szkolnym 2017/2018. Przed tą datą nie był on oferowany jako przedmiot nauczania w szkołach podstawowych.

Historia nauczania języka rosyjskiego w polskich szkołach

Od której klasy był język rosyjski?

Historia nauczania języka rosyjskiego w polskich szkołach jest długa i burzliwa. Wiele zmian i reform edukacyjnych wpłynęło na to, jak i kiedy uczniowie zaczynają uczyć się tego języka.

Początkowo, w czasach zaborów, język rosyjski był obowiązkowy w szkołach, ale tylko dla dzieci z rodzin rosyjskojęzycznych. Dopiero w 1905 roku wprowadzono obowiązek nauki języka rosyjskiego dla wszystkich uczniów, niezależnie od ich pochodzenia.

W okresie międzywojennym, po odzyskaniu niepodległości, język rosyjski był nauczany w szkołach jako język obcy. Zazwyczaj zaczynano go uczyć od klasy siódmej lub ósmej, a nauka trwała przez trzy lata.

Po II wojnie światowej, kiedy Polska znalazła się pod wpływem Związku Radzieckiego, język rosyjski stał się obowiązkowy w szkołach. Zaczynano go uczyć już od klasy piątej, a nauka trwała przez sześć lat. W latach 70. i 80. XX wieku, kiedy Polska była już niepodległym państwem, język rosyjski nadal był obowiązkowy, ale zaczynano go uczyć dopiero od klasy siódmej.

W 1999 roku wprowadzono reformę edukacyjną, która zmieniła wiele w nauczaniu języków obcych. Język rosyjski stał się jednym z wielu języków, które można było wybrać jako drugi język obcy. Zaczynano go uczyć od klasy siódmej lub ósmej, a nauka trwała przez trzy lata.

W 2017 roku wprowadzono kolejną reformę edukacyjną, która wprowadziła naukę języka obcego już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. W związku z tym, język rosyjski może być nauczany już od pierwszej klasy, ale tylko jako język dodatkowy. W szkołach podstawowych uczniowie uczą się języka angielskiego lub niemieckiego, a język rosyjski jest jednym z wielu języków, które można wybrać jako język dodatkowy.

W szkołach ponadpodstawowych, język rosyjski jest nadal jednym z języków, które można wybrać jako język obcy. Zaczyna się go uczyć od klasy siódmej lub ósmej, a nauka trwa przez trzy lata.

Warto zauważyć, że w Polsce istnieją również szkoły, w których język rosyjski jest nauczany jako język ojczysty. Są to szkoły dla dzieci rosyjskojęzycznych, które uczą się w Polsce.

Podsumowując, historia nauczania języka rosyjskiego w polskich szkołach jest długa i burzliwa. Wiele zmian i reform edukacyjnych wpłynęło na to, jak i kiedy uczniowie zaczynają uczyć się tego języka. Obecnie, język rosyjski może być nauczany już od pierwszej klasy jako język dodatkowy, a w szkołach ponadpodstawowych jest jednym z języków, które można wybrać jako język obcy.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie: Od której klasy był język rosyjski?

Odpowiedź: W polskim systemie edukacji język rosyjski jest wprowadzany do programu na poziomie szkoły podstawowej, czyli od klasy siódmej.

Konkluzja

Język rosyjski był od klasy drugiej.

Wezwanie do działania: Prosimy o sprawdzenie, od której klasy był język rosyjski i dostosowanie planu nauki. Zachęcamy do skorzystania z oferty kursów języka rosyjskiego na stronie https://www.fineso.pl/.

Link tagu HTML: https://www.fineso.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here