jakie są grzechy ciężkie

Człowiek ma naturalną skłonność do czynienia zarówno dobra, jak i zła. O tym, w którą stronę pójdzie, decyduje on sam. To od jego woli, motywacji i siły charakteru, zależy czy popełni grzech ciężki, czy zdoła się od niego powstrzymać. Jakie są grzechy ciężkie?

Najcięższym przewinieniem wobec Boga jest świadome i w pełni zaplanowane zabójstwo drugiej osoby. Za to wedle Pisma Świętego grozi piekło i wieczne potępienie.

Nieco lżejszą rangę ma morderstwo dokonane w obronie własnej. Przy czym nadal jest to grzech ciężki, tyle że okoliczności, w jakich do niego doszło, w pewien sposób częściowo przemawiają na korzyść winnego. Dlaczego morderstwo drugiego człowieka jest tak ciężkim grzechem? Odpowiedź jest prosta, bo łamie piąte przykazanie Dekalogu, a ponadto narusza Przykazanie Miłości, które ofiarował nam Pan Bóg. Mówi ono jasno, iż mamy miłować bliźniego, jak siebie samego. Toteż gdy odbierze się mu jego życie, to tak jak by utraciło się cząstkę człowieczeństwa i własnej duszy.

Równie surowo oceniane w oczach Boga jest cudzołóstwo. Po pierwsze dlatego, że jest to najczęściej wykroczenie przeciwko przysiędze małżeńskiej składanej przy ołtarzu w Kościele. A po drugie jest ono destrukcyjne, gdyż przez nie człowiek nie szanuje swojego ciała i traktuje je jako towar, który można łatwo i korzystnie sprzedać. Do cudzołóstwa zalicza się również prostytucja. W końcu człowiek kupczy swoim ciałem i spodziewa się za nie otrzymać wysokie profity.

witraże w kościele

Do grzechów ciężkich zalicza się także krzywoprzysięstwo. Dzieje się tak dlatego, że ma ono na celu zniszczenie życia drugiej osobie, byleby nasza racja była na wierzchu. Fałszywe świadectwo przeciw bliźniemu jest poważnym grzechem. Po pierwsze dlatego, że jest podszyte zazdrością i nienawiścią do innego człowieka. A po drugie dlatego, że mówiąc nieprawdę, spodziewamy się jakichś korzyści majątkowych lub przynajmniej tego, że osoba, którą oczerniliśmy- zostanie solidnie ukarana. Inną konsekwencją fałszywych oskarżeń jest także to, iż osobą, która padnie ich ofiarą, zostaje publicznie i społecznie napiętnowana.

W poczet grzechów ciężkich zalicza się także świadome wyparcie się wiary w Boga i Jezusa Chrystusa. Jest to wykroczenie, które narusza dobre imię Stwórcy i które jest niejako bluźnierstwem wobec niego. Osoba, która się go dopuszcza nie dość, iż sama podważa istnienie Boga, to jeszcze zasiewa wątpliwość w sercach innych i szydzi z ich wiary i pobożności.

Wyparcie się wiary przyczynia się do jeszcze jednej rzeczy. Otóż taki ateista jest bardziej skłonny słuchać podszeptów szatana i im natychmiastowo ulec. W pozornej wolności osobie niewierzącej podoba się to, iż nie musi słuchać żadnych nakazów i zakazów. Toteż wydaje jej się, że świat należy tylko do niej, a inni ludzie są jedynie pionkami, którymi można dowolnie manipulować.

Kradzież to również przewinienie, które zalicza się do grzechów ciężkich. Po pierwsze dlatego, że zabiera się komuś bezprawnie jego własność, a po drugie – bo robi się to z bardzo niskich pobudek. Po prostu dochodzi do głosu w umyśle ludzkim przemożna chęć posiadania. Złodziej jak to się mówi, chce jednakowo służyć Bogu, jak i mamonie. Niestety tak się nie da, bo te dwie wartości są sprzeczne i nie można ich ot tak ze sobą pogodzić. Zabranie czegoś, co absolutnie nie należy do nas, jest występkiem obrzydliwym moralnie. Złodziejowi nawet nie przyjdzie do głowy, co czuje człowiek, któremu jego skarby i dorobek życia zostały podstępnie zabrane.

modli się

Jak pozbyć się grzechów ciężkich? Po pierwsze należy się wyspowiadać. Po drugie szczerze żałować za popełnione winy. Ponadto trzeba odpokutować za swoje czynny i sumiennie wypełnić pokutę zadaną w konfesjonale przez kapłana. Pokutą może być pielgrzymka, prace społeczne na rzecz innych, codzienne uczestnictwo we mszy, czy też odmawianie całego Różańca. Pokuta ma być dotkliwa, bo tylko wtedy grzesznik zastanowi się nad swoim dotychczasowym żywotem i pod wpływem nachodzących go refleksji- zechce coś zmienić. Może uda mu się zostać lepszym człowiekiem lub przynajmniej dwa razy pomyśli, zanim zechce zrobić coś złego.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułJakie owoce na diecie
Następny artykułJaki kolor ścian

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here